Algemene voorwaarden

Art. 1

Identiteit van de aanbieder: Edicola B.V. (Besloten Vennootschap), onderdeel van Oosthage Media, met als maatschappelijke zetel: Hanzeweg 45 B, 7418 AV Deventer, NL.

KvK nr: - BTW nr:

Art. 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de aanbieder, en de overeenkomsten die voortvloeien uit aankopen die tot stand komen via deze website. 

Art. 3

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Art. 4

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Art. 5

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 14 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Art. 6

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Webshop implementation by SuperStudio
Edicola © 2018